BİNADA DEPREM GÜVENLİĞİ :

Özer Residence, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1998 deprem şartnamesi 2.Derece deprem bölgesi doneleri göz önüne alınarak projelendirilmiş ve uygulanmıştır. Bina sağlam yapılı kaya zemin üzerine oturmaktadır. Yapıların deprem yüklerini en aza indiren özellik sağlam yapılı kaya üzerine oturmalarıdır. Bina 1850m3(230 mikser) betonun, 125 ton nervürlü demirin kullanıldığı 1200m2 büyüklüğünde 1.6m yüksekliğinde bir radye temel (kitle beton) üzerine oturmuştur. Bina deprem sensörü ile donatılmış olup bunun sayesinde sarsıntı başlamadan az önce binanın alarm sistemi devreye girerek bina sakinlerinin uyarılması sağlanmaktadır.9 büyüklüğünde depreme dayanıklı olan binada tuğla kullanımı yok denecek kadar azdır. Tamamı beton perde üzerinde kurulu bir statik çözüm, depremin binaya etkisini yok etmektedir. Haziran 2005 tarihinde açılacak binada lüks daireler sahiplerini bulmaktadır.